SCHEDULE AT A GLANCE   
Time:Event:Digwyddiad:Location:
FRIDAY APRIL 21, 2017
10:30 a.m.Guided TourTaith Tywys Festival Warehouse
2:00 p.m. to 5:00 p.m. Daffodil TeaTe DaffodilKhroeler B and C
2:00 p.m.-5:00 p.m.Market PlaceMarchnad Khroeler A
7:30 p.m.Noson LawenNoson LawenKhroeler D/E/F
AfterglowHwyl yr HwyrKhroeler D/E/F
SATURDAY APRIL 22, 2017
10:00 a.m. – 5:00 p.m.Market PlaceMarchnadKhroeler A
9:30 a.m.Annual General MeetingCyfarfod BlynyddolKhroeler D/E/F
11:00 a.m. Seminar:Wales - History, legend and the art of storytelling (Barrie Doyle)Seminar: Cymru – Hanes, chwedlau a'r grefft o adrodd straeon. (Barrie Doyle)Khroeler B/C
12:00 a.m.Seminar : Say It in Welsh
(Hefina Phillips)
Seminar : Dwedwch e yn Gymraeg (Hefina Phillips)Khroeler B/C
1:30 p.m. – 3:30 p.m. Cinema Wales Sinema Cymru Khroeler B/C
4:30 p.m.– 5:00 p.m.Pre - Banquet Reception Derbyniad cyn yr Ŵyl.Khroeler D/E/F
5:00 p.m. -7:00 p.m.Gold Award Celebration BanquetGwledd y Wobr AurKhroeler D/E/F
8: 00 p.m. Concert – Côr Llanddarog Cyngerdd – Côr LlanddarogAvondale United Church
AfterglowHwyl yr HwyrKhroeler D/E/F
SUNDAY APRIL 23, 2017
10:00 a.m.Gymanfa GanuGymanfa GanuAvondale United Church
12:00 p.m.LunchCinio Avondale United Church?
1:30 p.m. Gymanfa GanuGymanfa GanuAvondale United Church