ONTARIO WELSH FESTIVAL 2018

SCHEDULE AT
A GLANCE

Time

Event

Digwyddiad

Location

FRIDAY
APRIL 27, 2018

12:00 noon

Registration Opens

Cofrestru Ar Agor

 

6th floor, Holiday Inn

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Welcome Tea

Tê Croeso

2:00 p.m.-5:00 p.m.

Market Place

Marchnad

7:30 p.m.

Noson Lawen

Noson Lawen

 

Afterglow

Hwyl yr Hwyr

SATURDAY
APRIL 28, 2018

10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Market Place

Marchnad

6th floor, Holiday Inn

9:30 a.m.

Annual General Meeting

Cyfarfod  Blynyddol

11:00 a.m. -12:00 noon

Workshop : Say It in Welsh!

(Hefina Phillips)

Gweithdy: Dwedwch e yn Gymraeg!               (Hefina Phillips)

12:30 p.m. – 3:30 p.m.

Cinema Wales

Sinema Cymru

 

1:00 p.m. – 3:30 p.m.

Tour and seminar – Fort Henry and Royal Military College

Taith a darlith – Amddiffynfa Henry
â Coleg Brehinol y Fyddin

Fort Henry and Royal Military
College

4:30 p.m.– 5:00 p.m.

Pre – Banquet Reception

Derbyniad cyn yr Ŵyl.

6th floor, Holiday Inn

5:00 p.m. -7:00 p.m.

Gold Award Celebration Banquet

Gwledd y Wobr Aur

8: 00 p.m.

Concert – Côr y Gleision

Cyngerdd – Côr y Gleision

The Spire (formerly Syndenham St.
United Church)

 

Afterglow

Hwyl yr Hwyr

6th floor, Holiday Inn

SUNDAY
APRIL 29, 2018

10:30 a.m.

Gymanfa Ganu

Gymanfa Ganu

The Spire (formerly Syndenham St.
United Church)

12:00 noon

Lunch (on your own)

Cinio

 

1:30 p.m.

Gymanfa Ganu

Gymanfa Ganu

The Spire